ایمیل

nafischarcoal@yahoo.com

ایمیل

nafischarcoal@yahoo.com 

اطلاعات تماس

۰۹۱۷۱۱۶۱۶۹۱ مدیریت
۰۹۱۷۸۹۹۹۹۲۳ مدیریت
۰۹۱۷۴۵۴۷۱۴۸ مدیریت فروش

اطلاعات تماس

۰۹۱۷۱۱۶۱۶۹۱ مدیریت
۰۹۱۷۸۹۹۹۹۲۳ مدیریت
۰۹۱۷۴۵۴۷۱۴۸ مدیریت فروش

آدرس

شیراز، شهرک صنعتی بزرگ، فلکه چهارم، ابتکار شمالی، خ ۲۰۸، شرکت نفیس
کد پستی : ۷۱۵۸۱۹۳۶۱۹

آدرس

شیراز، شهرک صنعتی بزرگ، فلکه چهارم، ابتکار شمالی، خ ۲۰۸، شرکت نفیس
کد پستی : ۷۱۵۸۱۹۳۶۱۹