مطالعات امکان سنجی طرح زغال

مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرحهای صنعتی گروه صنایع شیمیائی ، غذایی و دارویی ، سلولزی ، نساجی و چرم جدول شماره ۳ نام طرح : تولید ذغال از ضایعات چوب کارفرما: سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران مشاور : شرکت بهین اندیشان راهبر مقدمه زندگی امروز انسانها متشکل از ناهنجاریها و مشکلات عدیده ای مـی باشـد از ایـن رو انـسان تمـام تلاش خود را معطوف به یافتن راه های مناسبی جهت ارتقای کیفی زندگی خود می نماید طی سالیان دراز انسان تلاش نموده است تا با استفاده بهینه از امکانات و همچنین ابتکار کـه جـزء لاینفـک ذات بشری است راههایی را برای پیشرفت بیشتر، توسعه و بهبود زندگی بیابد لذا تمامی ابتکارات و دست آوردهای بشری که امروز، مورد استفاده قرار می گیرد در این جهت مورد بهره برداری قـرار گرفتـه است. یکی ازمعضلات بشر امروز مشکل انرژی است. هرچند بشر امروز به دنبال سوختهای نو و جدید مـی باشد ولی نیم نگاهی هم به منابع موجود دارد. روزانه درختان زیادی در جهان به دلایل مختلفی مثـل کاغذ سازی و یا ساخت مصنوعات چوبی و.... قطع میشوند که شاخه و برگهای آنها بی اسـتفاده رهـا می شود . ما به دنبال استفاده بهینه از آن هستیم و با توجه به اینکه مقدار گرمایی که ذغـال چـوب تولید می کند از خود چوب بیشتر می باشد لذا ازآن برای تامین انرژی برای پخت و پز و... می تـوان استفاده نمود. گزارش حاضر مطالعات امکانسنجی تولید ذغال از ضایعات چوب می باشد. مطالعات امکان سنجی مقدماتی مهندسین مشاور بهین اندیشان راهبر طرح های صنعتی طرح تولید ذغال از ضایعات چوب صفحه ٢ رئوس مطالب ۱-۱ -نام و کد محصولات (آیسیک ۳( ۲-۱ -شماره تعرفه گمرکی ۳-۱ -شرایط واردات ۴-۱ -بررسی و ارائه استاندارد استاندارد ۵-۱ -بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول ۶-۱ -معرفی موارد مصرف و کاربرد ۷-۱ -بررسی کالاهای جایگزین جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول ۸-۱ -بررسی اهمیت استراتژیکی استراتژیکی کالا در دنیای امروز ۹-۱ -کشورهای کشورهای عمده تولیدکننده تولیدکننده و مصرف کننده محصول ۱۰-۱ -معرفی شرایط صادرات مطالعات امکان سنجی مقدماتی مهندسین مشاور بهین اندیشان راهبر طرح های صنعتی طرح تولید ذغال از ضایعات چوب صفحه ٣ بخش اول: معرفی محصول ۱ – ۱ – نام و کد محصول (آیسیک ۳ ( محصول مورد بررسی , ذغال از ضایعات چوب می باشد. از سوختن اندام گیاه یا حیوان، ذغال به دست می آید. ذغال ماده ای اسفنج مانند و سیاه است و تقریباً می توان آن را کربن خالص دانست. علت آن که از داغ کردن یا سوزاندن چوب یا استخوان حیوان، ذغال پدید می آید؛ این است که آن ها بر اثر حرارت، آب و گازهای نهفته در خود را از دست می دهند، و فقط جسم جامدی از خود بر جای می نهند. برای تهیه ذغال چوب دو راه وجود دارد: ۱ - مقداری چوب و هیزم را روی هم انباشته، در هوای آزاد آتش می زنند. این شیوه قرنهاست که در جنگل های شمال اروپا از آن پیروی می شود. ولی اشکالش این است که گازهای متصـاعد از چوب در هوا پراکنده می شود و به هدر می رود. ۲ - چوب ها را جمع آوری کرده با نقاله هایی به کوره های مخصوصی می برند. همین که آتش بر افروخته شد، دریچه تنور را می بندد و آن گاه چوب ها در فضایی بسته، به تدریج مبدل به ذغال می شوند. ذغالی که از ضایعات چوب به دست می اید برای مصارفی چون منقل کباب پزی و قلیان و استفاده در بخاری های ذغالی و.... دارد . مطالعات امکان سنجی مقدماتی مهندسین مشاور بهین اندیشان راهبر طرح های صنعتی طرح تولید ذغال از ضایعات چوب صفحه ٤ کد ISIC متعلق به ذغال چوب با توجه به اطلاعات وزارت صنایع و معادن مطابق جدول ذیل میباشد: جدول شماره۱ -کد ISIC متعلق ذغال از ضایعات چوب ردیف نام کد ISIC ۱ ذغال از ضایعات چوب ۳۷۲۰۱۱۳۷ ۲ – ۱ –شماره تعرفه گمرکی تولید ذغال از ضایعات چوب که در لیست راهنمای مقررات صادرات و واردات تحت عنـوان تولیـد ذغال چوب , حتی به هم فشرده قید گردیده , دارای تعرفه گمرکی۰۰/۴۴۰۲ می باشد. ۳-۱ -شرایط واردات سود بازرگانی و حقوق گمرکی متعلق به آن صفر بوده و هیچ نوع شرایط خاصی برای ورود این ماده اولیه در نظر گرفته نشده است . جدول شماره۲ -شرایط گمرکی محصول شماره تعرفه کد سیستم نوع کالا حقوق پایه سود بازرگانی شرایط ورود - - ۴ چوب ذغال ۴۴۰۲/۰۰۰۰ ۴۴۰۲ مطالعات امکان سنجی مقدماتی مهندسین مشاور بهین اندیشان راهبر طرح های صنعتی طرح تولید ذغال از ضایعات چوب صفحه ٥ طبق بررسی های انجام شده و مراجعه به کتاب مقررات واردات و صادرات وزارت بازرگانی نتیجهگیری شده است , هیچگونه محدودیتی در زمینه واردات این محصول نمی باشد. ۴-۱ -بررسی و ارائه استاندارد ملی یا بین المللی طبق بررسی های انجام شده و اطلا عاتی سازمان استاندارد ملی ایران کسب شد در حال حاضر شماره خاصی برای استاندارد ملی ذغال چوب ذکر نشده است. ۵-۱ -بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی قیمت داخلی ذغال با توجه به نوع ذغال و بسته بندی و میزان کیفیت و .... متفاوت می باشد. که در جدول ذیل به تعدادی از انها اشاره می کنیم: جدول شماره ۳ -قیمت محصول ردیف نوع ذغال توضیحات قیمت(ریال) ۱ لیمو بسته بندی ۱ کیلویی ۱۵۰۰۰ ۲ بلوط بسته بندی ۱ کیلویی ۸۰۰۰ ۳ قالبی ۶ عدد مسطتیلی ۳۵۰۰ ۳ قالبی ۱۶عدد مسطتیلی ۹۰۰۰ دیگر ذغال ها نیز موجود می باشد مثل ذغال انگور و ذغالهای معمولی که حدود قیمت ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ ریال در هر کیلو می باشد. در مورد قیمت جهانی اطلاعات زیادی در دسترس نمی باشد و با توجه قیمتهای صادراتی حدود قیمت بین ۷۵۰۰ تا ۱۰۰۰۰ ریال در هر کیلوگرم می باشد. مطالعات امکان سنجی مقدماتی مهندسین مشاور بهین اندیشان راهبر طرح های صنعتی طرح تولید ذغال از ضایعات چوب صفحه ٦ ۶-۱ -موارد مصرف و کاربرد ذغال تهیه شده از ضایعات چوب کاربردها و انواع گوناگونی دارد که عبارتند از: ذغال عادی ، ذغال گرد ، ذغال ریخته گری و..... می باشد . البته از ذغال استفاده های دیگری نیز می شود در زمینه ذغال اکتیو و حتی در زمینه پزشکی که جزء بحث ما نیست. یکی از جدیدترین موارد استعمال ذغال همان است که در جریان جنگ جهانی اول کشف گردید. دانشمندان دریافتند که اگر ذغال را در معرض حرارت شدید قرار بدهند، حالتی پیدا می کند که نیروی جذب گازش، افزون می گردد. ذغالی که بدین گونه به عمل می آمد به درد ساختن ماسک ضد گاز می خورد. امروزه ما چنین ذغالی را ذغال زنده می نامیم. اکنون طرز تهیه ذغال زنده به گونه دیگری صورت می گیرد. روش تولید آن بدینگونه می باشد که بخار بسیار گرمی را از میان ذغال عبور می دهند تا بدین وسیله سوراخ های اسفنجی آن بیشتر شود. آنگاه اگر گازهای سمی از میان چنین ذغالی بگذرند، به وسیله عمل جذب سطحی از بین می روند. به گفته دیگر، مولکول های گازهای سمی بر سطح ذغال زنده، می نشیند. یکی از خواص بسیار مهم «ذغال زنده» آن است که گازهای سمی را به مقدار فراوان جذب می کند، ولی اکسیژن هوا را به مقدار اندک. از این رو، کسی که ماسک ضد گاز به صورت زده به راحتی اکسیژن را تنفس می کند ولی در ضمن از شر گازهای سمی نیز آسوده است. مطالعات امکان سنجی مقدماتی مهندسین مشاور بهین اندیشان راهبر طرح های صنعتی طرح تولید ذغال از ضایعات چوب صفحه ٧ ذغالی که مورد نظر پروژه می باشد ذغالی است که برای قلیان و کباب پزی و یا بخاری های ذغالی که در برخی مناطق به کار می رود، استفاده میشود. که هم به صورت عادی مصرف می شود و هم به صورت قالبی و فشرده شده مصرف می شود . ۷-۱ -بررسی کالاهای جا یگزین و تجزیه تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول کالای مورد بررسی ذغال از ضایعات چوب می باشد به همین دلیل تنوع در مواد اولیه بسیار زیاد است و شما می توانید از هر چوبی برای این کار استفاده کنید که با توجه به موارد مصرف کیفیت چوب مصرفی در کالای نهایی تاثیر می گذارد . بهترین ذغال چوب عبارتند از ذغال چوب لیمو ، ذغال چوب انگور، ذغال چوب بلوط و ذغال چوب سپیدار و..... بسته به نوع منطقه و پوشش گیاهی آن ذغال چوب نیز فرق می کند ( در هر منطقه ای که با توجه به نوع پوشش گیاهی از آن برای تهیه ذغال استفاده می شود ). امروزه ذغالهای قالبی نیز تولید می شود که پس از تهیه ذغال های عادی آنها را پودر کرده و با مقداری صمغ گیاهی (صمغ عربی) به آن اضافه میکنند و توسط پرس در قالبهای گوناگون و به شکلهای مستطیلی و یا قرص (گرد) عرضه می کنند که در این محصولات از گردو (پوشش چوبی) نیز استفاده می کنند که روند همانند ذغال چوب می باشد یعنی پس از اینکه گردو ها تبدیل به ذغال شد آنها را پودر کرده و به شکلهای مختلف در می آورند. استفاده از ذغال فشرده (بریکت) افزون بر مزایای اقتصادی، روند تخریب جنگلهای کشور را نیز کاهش میدهد. ذغال فشرده فرآوردهای پر انرژی است که با استفاده از فناوری پیشرفتهو از ضایعات ذغال حاصل میشود. این فرآورده دارای مقاومتی حدود چهار برابر ذغال طبیعی (چوب سوخت) بوده مطالعات امکان سنجی مقدماتی مهندسین مشاور بهین اندیشان راهبر طرح های صنعتی طرح تولید ذغال از ضایعات چوب صفحه ٨ و میزان گرمای آن نیز تا سه برابر بیشتر از ذغال طبیعی است. دامنه استفاده از این فرآورده در تولید انرژی و نقش اساسی آن در بسیاری از کشورها تاکنون ناشناخته مانده است، در زمان حاضر، تحقیقات وسیعی توسط کشورهای صنعتی و پیشرفته برای استفاده از ذغال فشرده به عنوان تامین انرژی، انجام میشود. برای تولید ذغال فشرده، از ریزترین قسمت های چوب که معمولا دور ریز میشوند، استفاده میشود و با استفاده بهینه از این ضایعات، میتوان از شدت تخریب جنگلها جلوگیری کرد. تبدیل ضایعات به ذغال فشرده میتواند تا ۲۰درصد کارایی چوب جنگلهای کشور را افزایش دهد ارزش حرارتی ذغال فشرده نیز که از ۴۵درصد خاکه ذغال، ۳۰ تا ۴۵درصد شاخهای ریز و ۱۰ تا ۲۵درصد مواد چسبنده تشکیل شده است بسیار بالا می باشد. ۸-۱ -اهمیت استراتژیکی کالا در دنیا امروز طبق برنامه ریزی دولت یکی از مهمترین اهداف برنامه چهارم توسعه کشور و همچنین چشم انداز بیست ساله کشور حرکت به سمت صادرات غیر نفتی است در حال حاضر عمده صادرات ایران مربوط به صادرات کالاهای نفتی می باشد لذا برای رشد و گسترش صادرات غیر نفتی، برنامه ریزی برای افزودن واحدهای جدید و همچنین استفاده بهینه از امکانات فعلی، ضروری به نظر می رسد . ذغال از ضایعات چوب را نمی توان به عنوان کالایی استراتژیک در نظر گرفت اما می توان اینگونه عنوان نمود که اهمیت آن به عنوان یکی از سوختهای در دسترس بیان نمود. مطالعات امکان سنجی مقدماتی مهندسین مشاور بهین اندیشان راهبر طرح های صنعتی طرح تولید ذغال از ضایعات چوب صفحه ٩ ۹-۱ -کشور های عمده تولید کننده و مصرف کننده در این رابطه نمی توان کشور خاصی را ذکر کرد به طور کلی در هر جایی که درخت وجود دارد می توان این محصول را نیز تولید کرد، اما به طور عمده کشورهای بزرگ تـولید ذغال فشرده عبارتند از ژاپن ، هلند ، آمریکا ، چین و... و همچنین طبق بررسی های انجام شده کشورهای اروپایی و آمریکا و نیز کشورهایی نظیر تایلند و بنگلادش برای تولید انبوه ذغال فشرده مطالعات زیادی انجام داده اند. عمده کشورهای مصرف کننده ذغال چوب عبارتتد از , کشور های عربی و حوزه خلیج فارس , ترکیه, کشور های آسیای میانه و.... لیکن به طور عمده می توان بیان کرد که ذغال چوب در تمامی کشور های جهان کاربرد دارد. ۱۰-۱ -شرایط صادرات این محصول از نظر گمرک جمهوری اسلامی ایران جزء محصولات مجاز جهت صادرات قرار دارد. طی سال های گذشته نیز تحت تعرفه گمرکی شماره ۴۴۰۲ و با عنوان (ذغال چوب و حتی بهم فشرده ) صادر میشود. این کالا هم به صورت فله و هم به صورت بسته بندی شده صادر می شود که مقصد آن عموما کشور های عربی ( برای استفاده در قلیان ) و ترکیه و... می باشد. به دلیل اینکه کالای خاصی نیست لذا شامل تشویقهای صادراتی نیز نمی شود . مطالعات امکان سنجی مقدماتی مهندسین مشاور بهین اندیشان راهبر طرح های صنعتی طرح تولید ذغال از ضایعات چوب صفحه ١٠ رئوس مطالب ۱-۲ -بررسی ظرفیت بهرهبرداری و روند تولید از آغاز برنامه سوم تاکنون ۲-۲ -بررسی وضعیت طرحهای جدید و طرحهای توسعه در دست اجرا ۳-۲ -بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا آخر سال ۱۳۸۵ ۴-۲ -بررسی روند مصرف از آغاز برنامه ۵-۲ -بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه توسعه سوم تا آخر سال ۱۳۸۵ و امکان توسـعه آن ۶-۲ -بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم مطالعات امکان سنجی مقدماتی مهندسین مشاور بهین اندیشان راهبر طرح های صنعتی طرح تولید ذغال از ضایعات چوب صفحه ١١ بخش دوم: وضعیت عرضه و تقاضا ۱-۲ -بررسی ظرفیت بهره برداری و روند تولید از آغاز برنامه سوم تاکنون در حال حاضر واحداد های فعال در زمینه تولید ذغال از ضایعات چوب کم می باشد. در جدول ذیل اطلاعات واحدهای تولیدی ارائه گردیده است: جدول شماره۴ -واحدهای تولیدی ذغال چوب از ضایعات کشاورزی ظرفیت اسمی ردیف نام واحد نام استان شهرستان ( تن) ظر فیت عملی (تن) ۱ راش بینه گرگان گلستان گرگان ۳۵۰ ۲۴۵ ۲ محمد مازندرانی گلستان کرد کوی ۲۰۰ ۱۸۰ ۳ شرکت ذغال قالب شمال مازندران تنکابن ۵۰۰ ۳۵۰ ماخذ: وزارت صنایع و معدن- مرکز آمار و اطلاع رسانی توضیح:: کار گاه های تولید ذغال به روش سنتی در کشور زیاد می باشد، می توان از آن جمله در استانهای مازندران ، ایلام ، کرمانشاه ، لرستان ، گیلان و.. نام برد . واحد های یادشده جزء واحدهای صنعتی و به ثبت رسیده در وزارت صنایع و معادن می باشند که به تولید ذغال قالبی مشغول می باشد. در مورد ظرفیت تولید با توجه به بررسی های صورت پذیرفته به دلیل کمبود مواد اولیه (به خاطر کاهش قطع درختان در استانهای شمالی کشور که توسط سازمان محیط زیست اعمال شده است) ظرفیت تولیدی واحد های یاد شده نیز کم می باشد و حدود۷۰ %ظرفیت اسمی به تولید می پردازند. مطالعات امکان سنجی مقدماتی مهندسین مشاور بهین اندیشان راهبر طرح های صنعتی طرح تولید ذغال از ضایعات چوب صفحه ١٢ فرایند تولید ذغال معمولی پیچیده نمی باشد به نحوی که یک کوره در بسته برای آتش زدن چوب و یک تسمه نقاله برای بار گذاری و تخلیه ذغال می باشد. که ساخت کوره و تسمه نقاله تکنولوژی خاصی ندارد. در مورد ذغالهای قالبی نیز بعد از شستشو ذغالها آسیاب شده و پس از مخلوط شدن با صمغ گیاهی در قالبها قرار گرفته و پرس می شوند و سپس به اشکال گوناگون مثل مستطیل و یا گرد برش می خورند. شرکتهای تولید کننده کوره، کوره سازان، شرکت تولید پرتو، کوره های صنعتی شرق و.... می باشند. از شرکتهای تولیدکننده تسمه نقالی می توان از شرکت لاستیک سازی دنا و لاستیک سازی سهند و شرکت صنعتی شاهین نام برد. جدول شماره ۵ -میزان تولید داخلی ذغال چوب طی سالهای گذشته ۱۳۸۴ ۱۳۸۳ ۱۳۸۲ ۱۳۸۱ ۱۳۸۰ سال ۷۷۵ ۴۲۵ ۴۲۵ ۴۲۵ ۴۲۵ (تن (داخلی تولید میزان با توجه به اینکه مقدار عرضه داخلی در گذشته در مجموع ۷۷۵ تن می باشد و با در نظر گرفتن اینکه ۱۵ %دیگر نیز توسط تولیدکنندگان سنتی عرضه می شود لذا میزان کل تولیدات داخلی به شرح ذیل می باشد: جدول شماره ۶ -میزان کل تولید داخلی ذغال چوب طی سالهای گذشته ۱۳۸۴ ۱۳۸۳ ۱۳۸۲ ۱۳۸۱ ۱۳۸۰ سال ۸۹۱,۳ ۴۸۸,۸ ۴۸۸,۸ ۴۸۸,۸ ۴۸۸,۸ (تن (داخلی تولید میزان مطالعات امکان سنجی مقدماتی مهندسین مشاور بهین اندیشان راهبر طرح های صنعتی طرح تولید ذغال از ضایعات چوب صفحه ١٣ نمودار روند تولید داخلی ذغال چوب نمودار عرضه در گذشته ۰.۰ ۱۰۰.۰ ۲۰۰.۰ ۳۰۰.۰ ۴۰۰.۰ ۵۰۰.۰ ۶۰۰.۰ ۷۰۰.۰ ۸۰۰.۰ ۹۰۰.۰ ۱۰۰۰.۰ ۱۳۸۰ ۱۳۸۱ ۱۳۸۲ ۱۳۸۳ ۱۳۸۴ سال نمودار عرضه در گذشته نمودار عرضه در گذشته ۲-۲ -بررسی وضعیت طرحهای جدید و طرح های توسعه در دست اجرا بر اساس آمار و ارقام حاصله از وزارت صنایع و معادن (لوح فشرده) و براساس درصد پیشرفت فیزیکی بدست آمده از طرحهای در دست اجرا مشخص گردید با توجه به وضعیت طرح های تولیدی ۲۷ واحد از مجموع ۳۰ واحد درصد پیشرفت صفر دارند که در محاسبات پیش بینی با توجه به اینکه جواز تاسیس در سال اخیر می باشد( سال ۸۵ (حدود ۲۰ %آنها را در محاسبات منظور می نماییم. مطالعات امکان سنجی مقدماتی مهندسین مشاور بهین اندیشان راهبر طرح های صنعتی طرح تولید ذغال از ضایعات چوب صفحه ١٤ جدول شماره۷ - طرح های تولیدی ذغال چوب از ضایعات کشاورزی( در صد پیشرفت صفر می باشند) ردیف نام واحد نام استان ظرفیت واحد سنجش درصد پیشرفت سرمایه گذاری (میلیون ریال) ۱ رسول ا.. آذربایجان غربی ۳۰۰ تن ۰ ۸۰۰ ۲ روح ا.. پیری زاده آذربایجان غربی ۲۶۰۰ تن ۰ ۲۶۰۰ ۳ عباس و رضا قهرمان زاده آذربایجان غربی ۱۴۰ تن ۰ ۱۲۷۰ ۴ فرهاد خوش نظر آذربایجان غربی ۵۰۰ تن ۰ ۵۶۰ ۵ کاوه امینی آذربایجان غربی ۲۰۰ تن ۰ ۶۰۰ ۶ اسان گستر جاوید تهران ۲۰۰ تن ۰ ۲۰۰۰ ۷ نورالدین اصغر زاده تهران ۳۰۰ تن ۰ ۴۰۰۰ ۸ حسین عجم خراسان رضوی ۳۰۰ تن ۰ ۷۰۰ ۹ محمد رضا بهپورنیا خراسان رضوی ۱۰۰ تن ۰ ۴۰۰ ۱۰ غلامرضا علیپور خوزستان ۵۰۰ تن ۰ ۵۹۰ ۱۱ لطف ا.. اکبر نژاد خوزستان ۲۰۰ تن ۰ ۱۴۸۵ ۱۲ محمد حسین لرستانی خوزستان ۳۰۰ تن ۰ ۸۳۵ ۱۳ امیر حسین بهرامی خوزستان ۳۰۰ تن ۰ ۴۵۰ ۱۴ هاشم محمدی خوزستان ۳۰۰ تن ۰ ۱۶۰۰ ۱۵ ابراهیم عرب سمنان ۲۵۰۰ تن ۰ ۱۰۰۰ ۱۶ امر اله مومن ابادی سمنان ۵۰۰۰ تن ۰ ۵۰۰ ۱۷ ناصر بوند سمنان ۱۰۰۰ تن ۰ ۵۰۰ ۱۸ دلمراد جد گال سیستان و بلو چستان ۱۰۰۰ تن ۰ ۲۰۰۰ ۱۹ سید احمد طالب نیای سیستان و بلو چستان ۳۰۰۰ تن ۰ ۱۵۰۰۰ ۲۰ سید مجید تقوی سیستان و بلو چستان ۱۰۰۰ تن ۰ ۱۳۰۰ ۲۱ شهره خلوتی سیستان و بلو چستان ۵۰۰ تن ۰ ۳۰۰۰ ۲۲ فاطمه احمدی قزوین ۱۰۰۰ تن ۰ ۱۱۹۲ ۲۳ اکبر تجدد قزوین ۷۰۰۰ تن ۰ ۵۶۰۰ ۲۴ سید رمضان منتظری ثمرین قزوین ۳۶۴ تن ۰ ۶۵۰۰ ۲۵ حسن کاسگری عربی مازندران ۴۰۰ تن ۰ ۳۲۰۰ ۲۶ سید سعید سیدزاده مازندران ۹۰۰ تن ۰ ۱۵۳۰ ۲۷ اذر گون شمال مازندران ۲۵۰ تن ۰ ۵۷۰۰ ماخذ: وزارت صنایع و معدن- مرکز آمار و اطلاع رسانی مطالعات امکان سنجی مقدماتی مهندسین مشاور بهین اندیشان راهبر طرح های صنعتی طرح تولید ذغال از ضایعات چوب صفحه ١٥ جدول شماره۸ -طرح های تولیدی ذغال چوب از ضایعات کشاورزی ردیف نام واحد نام استان ظرفیت واحد سنجش درصد پیشرفت سرمایه گذاری (میلیون ریال) ۱ حسینعلی مژدهی سمنان ۱۰۰۰ تن ۶۰ ۵۰۰ ۲ محمد اسماعیل حسن ابادی سمنان ۱۰۰۰ تن ۸ ۴۵۰ شرکت تعاونی تولیدی ذغال ۳ قزوین ۲۵۰ تن ۲۶ ۵۰۰ فو منات ماخذ: وزارت صنایع و معدن- مرکز آمار و اطلاع رسانی هر چند که تولید ذغال تکنولوژی تولیدی پیچیده ای ندارد با این حال نمی توان در مورد سطح تکنولوژی واحدهایی با درصد پیشرفت صفر اظهار نظر نمود. بقیه واحدها نیز همان تکنولوژی مرسوم را دارا می باشند. با توجه به مطالبی که در بخشهای قبلی ارائه شد، ظرفیت واحدهای های در دست احداث جهت تولید ذغال تقریباً در حدود ۷۰ %ظرفیت اسمی در نظر گرفته شده است.